How do I submit a feedback to Talikhidmat Call Center?

You can submit your feedback through the following channels:

a)         Official Website: http://talikhidmat.sarawak.gov.my

b)         Telephone: 555999 (Fixed line throughout Sarawak).  For mobile phone users, please dial 082-555999

c)         SMS: Type 555 999 hantar, and sent to 62999

d)         Fax: 082-555888

e)          Email:555999@sarawak.gov.my

f)         Address your Letter to:

                        TALIKHIDMAT MANAGEMENT TEAM

                        Jabatan Ketua Menteri (Unit Protokol dan Perhubungan Awam Negeri)

                        Tingkat 8, Wisma Bapa Malaysia, 93502 Petra Jaya, Kuching

                        Sarawak, Malaysia.Copyright © 2017 TALIKHIDMAT